Zaštita

Najbolja zaštita pocinje cak i pre sadnje pravilnim planiranjem ružicnjaka – vodite racuna o tome da svaka biljka ima dovoljno prostora i da se izmedu ruža ne formiraju “džepovi” ustajalog vazduha. U njima je idealno stanište za insekte i štetne organizme. Tokom leta važna je zaštita ruža od bolesti i štetocina.Bitno je na vreme uociti štetne organizme i pristupiti njihovoj zaštiti.

BOLESTI Crnu pegavost ruže prouzrokuje gljivica Marsonnina rosae.Gljiva izlucuje gas etilen koji kasnije izaziva žucenje i opadanje lista. Opalo lišce treba skupiti i spaliti kako bi se suzbila dalja zaraza širenja bolesti. Zaštitu redovno sprovoditi od juna do septembra meseca sledecim preparatima Dithan neo tec,Antracol,Polyram DF idr.

Pepelnica (Sphaeroteca pannosa) je najcešca bolest ruža,a raspoznaje se po tipicnoj belicastoj boji. Razvoju bolesti pogoduje vlažno vreme ,nagle promene temperature. List gubi sposobnost fotosinteze,pri cemu se biljka slabije razvija, a cvet gubi tržišnu vrednost. Cesto se javlja združeno sa rdom ruže koju prouzrokuje gljivica Phragmidium rosae,kojoj pogoduju slicni uslovi spoljne sredine za razvoj. Za suzbijanje ovih gljiva preporucujemo fungicide:Bayleton,Falcon,Rubigan,Sabithane.

Od ŠTETOČINA ruža najcešce su vaši koje najviše napadaju mlado lišce,pupoljke i cvetnu dršku.Imaju više generacija u toku godine,a za razvoj im pogoduje ovakvo vreme,sa puno toplote i vlažnosti .Suzbijati ih sistemicnim insekticidima iz grupe neonikotinoida ili insekticida na bazi a.m.dimetoat Takode, i ruže nisu izuzetak kada su grinje u pitanju.Ova godina je definitivno godina prenamnoženja grinja.Na slici možete videti simptome na listu ruže Za suzbijanje koristiti akaricide npr.a.m. abamektin(Abastate,Armada,Vertimec) ili a.m. fenpiroksimat (Ortus 5-SC)

DOSTAVA ŠIROM SRBIJE

24X7 PODRŠKA KUPCIMA

GARANCIJA KVALITETA

+(381) 063 8-025-705

sr_RSSerbian
X